EST / ENG
KES | SÕNAD | RAAMATUD | KOGUMIKUD | DISAIN | MÄNGUD | GUNSTEi mäleta, kas olen seda kirjutanud juba sulle või alles kahetsen ette.
raamatud

Uinunud mõistus sünnitab koletisi! Sügisel 2011 sai Asko Künnap 40-aastaseks ja avaldas sel puhul kaks kasulikku käsiraamatut. Nende nimed on „Mardikate määraja“ ja „Mälestused“. Autor ja mõned julgemad mardikad tänavad kõiki edumeelseid spordi-, tele- ja lavakangelasi julgustava eeskuju eest memuaristika vallas. Aitäh! Kes vaatab Pimedusse, ei tohi karta, kui Pimedus vastu vaatab.

Mardikate määraja
Ettevaatust! Nad on kõikjal meie ümber. Jah, just nimelt – mardikad! Siklased ja jooksiklased, purelased ja raisamatjad, kärsakatest kõnelemata. Nad on maskeerinud ennast kolleegideks ja kallimateks, imbunud sõpruskonda nii Näoraamatus kui nurgapealses kõrtsis, pakuvad sulle terekätt ja laenu, söövad su köögis otse pannilt. Aga kuidas neid ära tunda? Appi tuleb Asko Künnapi „Mardikate määraja“, mille kaante vahele on kogutud tuntud harrastus-fülogeneetiku ja paralleel-entomoloogi luuletused, märkmed ja tõde paljastavad joonised ning valemid aastatest 2009-2011.

Dr. Veli Koppakuoriainen
Oulu Ülikooli zooloogia õppetool

Mälestused
Viimase aja ühe elegantsema memuaarteose puhul torkab esmalt silma asjaolu, et kui nii mõnelegi Asko Künnapi varasemale teosele on ette heidetud vormi domineerimist sisu üle, siis "Mälestused" on puhas sisulise külje tour de force, võimaldades lugejal lisaks autoriga kaasa mõtlemisele soovi korral ka ise autoripositsioonile asuda. Lisaks leidub raamatu lehekülgedele ohtralt praktilisi rakendusi, millele seab piirid vaid tarbija fantaasia.

Karl Martin Sinijärv
Eesti Kirjanike Liit

> Mardikate määraja / kuula!AEGLUS
KOKKUSATTUMUS
SISALIKUD
ILUS SÕDA
LOETUD ÖÖD
mardikad