EST / ENG
KES | SÕNAD | RAAMATUD | KOGUMIKUD | DISAIN | MÄNGUD | GUNSTdisain

Ilmaruum kubiseb disainereist, kes küll enam-vähem teavad, kus arvutil üks või teine klahv asub, aga ei tea kahjuks karupersetki tüpograafiast või värviõpetusest. Parafraseerides vanasõna: kätetute kujundajate ema on kogu aeg rase.

Üleminek arvutiajastule toimus ülejala, haridus ja haritus ei tulnud sellega kaasa. Need, kes "kujundamise musta kunsti" enne arvutit valdasid, kukkusid vankrist ja nendel, kes peale tulid, piirnes haridus pahatihti kolmepäevaste kursustega IT-teenuste arendamisest kuskil Kukeleegua Ülikoolis.

> Logod ja CVI / PortfolioMENTE
RAAMATUD
PLAADID
logo
VARIA