EST / ENG
KES | SÕNAD | RAAMATUD | KOGUMIKUD | DISAIN | MÄNGUD | GUNSTsale must siug
saagu sinu suvi
nagu jõgi
kogud

Jürgen Rooste: Kultuuriruum, millest haiku pärineb, on meie jaoks teistmoodi ja võõras, aga esimene, mis (kuidagi budistlikul moel) silma hakkab, on selle vormi teatav enesest loobumine, autorimina minetamine. Kirjutades haikut, kirjutad sa otsekui alati seda üht ja sama haikut, oled osaline tolle ühe tekstimassiivi, hiidlaine loomises.

Asko Künnap on varemgi teinud mängulise katse haikut uuendada: lühipoeemis „Bemmimeeste haikuvõistlus“ (KünnapRoosteSinijärv 2008/2009) leiavad peategelased, ühe subkultuuri esindajad, endale sobiva ja jõukohase vormi silbiarvuga 1+2+1.

Ent Künnap ei peatunud siin, ta tajus, et toosama koolipingist tuttav 5+7+5 ei harmoneeru tema vere rütmiga, ei ole ta keelele loomulik. Eesti keelele on omasem olnud kahesilbiline prosoodiaüksus.

Nagu Sinijärv juba üsna tolle mõttepojukese sünni juures leidis – me nimed kohustavad! Olgu siis esimeseks eesti haiku näiteks ta leid:

    asko künnap
    karl martin sinijärv
    jürgen roosteKAARDID
ak+jr+kms
ANTOLOOGIAD
TÕLKED