EST / ENG
KES | SÕNAD | RAAMATUD | KOGUMIKUD | DISAIN | MÄNGUD | GUNST"Poeg, ära pelga,"
patsutavad pereisad
peoga tühja kohta õhus:
"Küll sinustki sirgub
üks ilus edukas robot!"
raamatudJan Kaus: Künnapi kergelt sürrealistlikud, aga samas ajastutundlikud, kohati varjamatult sotsiaalkriitilised ütlemised tekitavad paradoksaalse õhustiku. See on seesama luulekogu unikaalne atmosfäär, mis hoolimata huku kõminast mõjub pehmelt, soojalt, nagu pastelsetes toonides unenägu asjade vaiksest tupikfinaalist, nagu muinasjutt, mille lõpp on kurb, kuid mitte lohutu ega rusuv. Lugemisel tekkinud tunnet on raske kirjeldada. /.../

Künnapi öösse ja loodusesse vajuv õhtune maa võib olla juba alla käinud, kuid ometi omamoodi kurva, aeglase, vabadust kiirgava ilu saatel. Ma ei oska seda sõnastada kuidagi teisiti kui väikse oksüümoronina – sume talv. Seda loeme pärast uue keskaja saabumist lõkketule valgel.

> Su ööd on loetud / vaata sisse!AEGLUS
KOKKUSATTUMUS
SISALIKUD
ILUS SÕDA
loetud ööd
MARDIKAD